www.bardu.kommune.no

Budsjett og økonomiplan 2015 - 2018 for Bardu kommune - lagt ut til offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling over budsjett og økonomiplan 2015 - 2018 for Bardu kommune til kommunestyret er lagt ut til offentlig ettersyn i kommunehusets foajé. Bardu kommunestyre behandler budsjett og økonomiplan 17. desember. Dokumentene finnes også i denne artikkel.

Vedlegg

Publisert | Oppdatert 02. desember 2014