- Besøkende ringer og avtaler besøk på forhånd, slik at de ansatte kan ha oversikt over hvor mange som oppholder seg på avdelingene samtidig og kan påse at det er mulig å overholde reglene om avstand. 

- Besøkende spriter hender 

- Besøk gjennomføres på beboerrom. 

 

- Vi henstiller til at besøkende ikke oppholder seg i fellesarealene og oppfordrer besøkende til å følge gjeldende smittevernråd nøye: 

• Husk god hånd- og hostehygiene. 

• Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid. 

• Hold 1 meter avstand  

• Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.  

• Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør testes. 

• Dersom du kommer fra/vært innom et område i Norge med mye smitte, bør du være forsiktig de første 10 dagene etter ankomst. Om du i denne perioden gjennomfører et besøk på  

sykehjemmet vil vi anbefale at du holder to meters avstand til den du besøker, og ellers er ekstra påpasselig med den andre rådene som står nevnt over. 

 

Riktig god advent ❤ 

Juleråd.jpg