Det vurderes ikke lengre å være nødvendig med en videreføring av portforbud for vernepliktige i Setermoen leir. Ingen vernepliktige soldater har fått påvist smitte som følge av det lokale utbruddet. Det har ikke kommet nye smittetilfeller relatert til utbruddet siden lørdag 31.10, og man begynner å få meget god oversikt over situasjonen inne i leir.  

Vi har god oversikt over nærkontakter til smittede og har i dag god kontroll på det lokale utbruddet knyttet til Setermoen Leir. Nærkontakter knyttet til utbruddet er grundig kartlagt og det er ikke oppdatert noen smittetilfeller blant vernepliktige.  

Som et forebyggende tiltak ble det anbefalt portforbud for de vernepliktige frem til man hadde en bedre oversikt over situasjonen. På bakgrunn av dagens situasjon vurderer ikke kommuneoverlegen at et så inngripende tiltak overfor de vernepliktige bør videreføres. Dette rådet er nå gitt til Setermoen Leir. 

Bardu kommune ønsker å rette en stor honnør til forsvarets personell og ansatte for den innsats som er gjort i alle ledd. Vi ønsker å takke for profesjonaliteten og det gode samarbeidet i en utfordrende situasjon for både Setermoen leir og lokalsamfunnet i Bardu. 

 

 

Smittevernlege, Vidar Bjørnås.