Skjema gård skal de ha fått som eier et bruk der det står eller har stått et fjøs. Er det noen som ikke har fått skjema så kan man hente på kommunen og på biblioteket, eller ta kontakt med forfatter eller noen av medlemmene i bygdeboknemnda. Vi minner også om at det på kommunens nettside til høyre finnes en knapp for bygdebok. Her kan man finne skjemaene elektronisk og svare per epost. Svarer man elektronisk har man ubegrenset med plass å skrive på. På nettsiden finnes også fortløpende informasjon om prosjektet og en liste over ofte stilte spørsmål og svar angående skjemaene.

Det er meningen at alle voksne i husstanden skal svare på slektsskjemaet, et skjema hver, selv om man bor i hus eid av borettslag. Vi ønsker å skrive en mest mulig komplett historie over alle bolighus og gårder i kommunen. Forsvarets utleieboliger kan vi dessverre ikke ta med i boka. Det å føre opp alle som har bodd her ville sprenge budsjettet og føre til alt for mange bind av boka.

Om dere vet om feil i den gamle boka så la oss få vite det så slipper de å bli med i den nye. Jo mer informasjon vi får jo bedre blir bygdeboka. Ikke nøl med å ta kontakt om noe er uklart, både forfatter Elin Torsetnes og medlemmer i bygdeboknemnda og grendeutvalgene svarer gjerne på spørsmål.

Medlemmene i nemnda er: Bodil Haugli (Setermoen), Torunn Foshaug (Nedre Bardu), Hans Brandvoll (Salangsdalen), Toralf Heimdal (Ala, Setermoen), Geir Inge Sørgård (Sørdalen, Øvre Bardu vestsiden), Karstein Brandmo (Nedre Bardu) og Per Magnus Strømsmo (Østerdalen, Øvre Bardu østsiden).