Avlastning i kommunens regi er en tjenesten til foreldre med særlig tyngende omsorgsarbeid for barn med funksjonshemninger.