Befolknings-situasjonen for Bardu kommune ved utgangen av tredje kvartal er på 4008 innbyggere. Det har så langt i 2018 vært et fødselsoverskudd på 6. Videre har det vært 318 innflyttinger og 295 utflyttinger. Folkeveksten for kommunen vår har dermed vært på 29 nye innbyggere.