www.bardu.kommune.no

ÅPNINGSTID PÅ DEPONI

Avd. kommunalteknikk

Fram til 1. oktober er det åpent på avfallsmottaket ved Steienveien på torsdager fra kl. 11:00 til kl. 18:00.
Der tar vi imot hageavfall, restavfall, trevirke og metall.
Publisert