Bardu Kommune legger herved ut på åpen høring saken om hvordan reiselivsnæringen i Bardu Kommune i samarbeid med kommunen skal samhandle med Visit Narvik i fremtiden. Alternativt om man ikke skal fortsette samhandlingen for fremtiden. 

I høringsdokumentene nedenfor angir vi flere alternativer (alternativ A til D). Disse alternativene ønsker Bardu Kommune å få innspill på fra alle som har meninger og innspill i saken.

Høringsfristen settes til 27.2.2017 kl 12:00.

Vi ber alle som har innspill til saken om å sende disse til postmottak@bardu.kommune innen høringsfristens utløp. Husk å merke ditt innspill med saksnummer 16/347 - Høring i samarbeid Visit Narvik. Alle innspill som Bardu Kommune mottar innen høringsfristens utløp vil bli vurdert og tatt med til en eventuell politisk behandling av saken i perioden mars-april 2017.

Høringsdokumentene i saken kan lastes ned her, eller fås ved å kontakte enhet næring.
Klikk på dokumentet du ønsker å laste ned

Høringsdokument
Møtereferat fra 16. Januar 2017 med reiselivsnæringen.
Presentasjon av Polar Park fra møtet 16. januar.
Presentasjon av Visit Narvik fra møtet 16. januar.
Forslag til kommuneavtale - alternativ c.
Invitasjon til kommuneavtale - alternativ c.
Markedsavtale knyttet til alternativ d.

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til næringssjefen på telefon 900 36666 eller e-post lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no

 

Bardu 5.2.2017, Enhet næring.