Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Dette gjelder særlig støtte som:

  • Kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning.
  • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen

Hovedprioriteringer i Bardu kommune vil være:

  • Reiseliv-, arrangement og serveringsnæringene
  • Andre virksomheter som av ulike grunner har falt utenfor generelle ordninger.
  • Øvrige

Søkere må dokumentere inntektsbortfall/kostnader skriftlig av sin regnskapsfører, evt. ved egenerklæring om andre forhold der tallmateriale ikke kan dokumenteres. Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no under ramme: «3. tildeling Kommunal kompensasjonsordning» og blir behandlet av formannskapet etter planen 8. september.

Søknadsfrist 25. august. Alle søkere anbefales å ta kontakt med næringsavdelingen før søknad sendes.

 

Næringsavd. v/Frode Bruvoll, 906 74358, frode.bruvoll@bardu.kommune.no