Anbudet for bygging av ny skole er nå klar og dersom alt går etter planen vil kontraktinngåelse med entreprenør og forventet bygging av skole skje i løpet av mai måned 2020. Det er forventet at skolebygget skal være ferdig i slutten av 2021.


Forløpig fremdriftsplan

Fasade, illustrasjon

Illustrasjon 1 (fremside)

Illustrasjon 2 (sett fra Barduhallen)

Illustrasjon 3 (baksiden)

Landskapsplan inkl. opsjoner

Plan og oversikt 1. etg

Plan og oversikt 2. etg

 

Kontaktopplysninger:

Tore Lorentzen | Prosjektleder

+47 4061289 | tlo@bp3.no  | www.bp3.no