Personer i risikogrupper tilbys influensavaksine

Influensavaksineringen vil bli gjennomført ved Bardu helsestasjon:

Torsdag 24. oktober kl 09-15

Fredag 25. oktober kl 09-15

Vi ber om at de som ønsker vaksine møter opp på en av disse dagene

Influensavaksinen koster kr. 200,-

Pneumokokkvaksinen koster kr. 400,-

 

Influensavaksinen anbefales spesielt for:

 • Gravide fra 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Gravide i 1. trimester, dersom de også tilhører en annen risikogruppe
 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger

Barn og voksne med:

 • Diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk luftveissykdom
 • Kronisk hjerte- og karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

For mer info:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

 

Evt ta kontakt med Bardu helsestasjon tlf 771 85 560