Enhet teknisk med avdeling bygg /eiendom, plan /utvikling og kommunalteknikk, innfører åpningstider for publikum og telefontid , kl 10-14 hver dag. Teknisk ønsker at publikum/ kunder tar kontakt med saksbehandlere for å gjøre avtaler om møtetidspunkt. Selv om man innfører besøkstid vil det oppstå situasjoner hvor saksbehandler ikke er på kontoret.

Teknisk har flere saksbehandlere med ulike oppgaver og kundekontakt, samt det jobbes med flere og store prosjekter på teknisk så det er behov å få en effektiv arbeidsdag. For å få dette til innfører enhet teknisk telefontid og besøkstid når publikum uten avtale kan komme.

Noen saksbehandlere kan kun ta imot kunder på enkelte dager, slik som byggesaksbehandler og kundemottak for renovasjon, vann og avløp (VAR). Byggesaksbehandling på teknisk har kontortid  pr i dag hver tirsdag kl 09-15, dette vil endre seg fra 1. mars med flere dager og det vil bli informert på nettsiden.

Kundebehandler på VAR er på deponiet hver torsdag. Kontoret er da steng for kunder og  telefoner angående fakturagrunnlag.

Telefontid og åpningstid for publikum vil gjelde fra 22. januar 2018.