Hent starter 13.7 opp med grunnarbeidene knyttet til opsjon 4 gatetun, fra ny skolen og frem til Spongaveien. De er allerede i gang med å sette opp sikringsgjerder for å avgrense byggeplassen fra annet område. Gjerdene vil bli satt slik at det er tilgang til Barduhallen fra parkeringsplass foran svømmehallen for gående. Det blir også tilgang mellom hovedinngangen til Barduhallen og kunstgressbanen. Hent er informert om at det vil pågå vaksinering i Barduhallen hele sommeren, og at det vil være aktivitet i Barduhallen/kunstgressbanen.

Arbeidene vil begrense bil trafikk i forkant av Barduhallen, mot kunstgressbanen. I tillegg pågår fortsatt renoveringsarbeidene i svømmehallen, og begge disse jobbene vil påvirke mulighetene for parkering foran svømme hallen. Og vi ber om at de som skal parkere her, IKKE parkerer foran innkjøringen til anleggsområdet til Viking entreprenør som er hoved entreprenør for renoveringsarbeidene i svømmehallen.

Sikringsgjerdet til entreprenøren er merket med blå prikker på tegningen.

Gangfelt til bane_500x281.png

Her kan du også se:

Riggplan som viser oversikt over hele sikringsgjerdet.pdf