vigsel.jpg

Tilbud om vigsel
Fra 1. januar 2018 kan du gifte deg borgerlig i kommunen. Det er tre funksjoner i kommunen som har vigselsmyndighet: ordfører, varaordfører og rådmann. I Bardu kommune er det kommunestyresalen som er vårt seremonirom i denne sammenhengen.

Forberedelse til vigselen
Ta kontakt med Bardu kommune om dere har spørsmål eller ønsker å avtale tidspunkt for ekteskap. De som ønsker å inngå ekteskap må ha gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Det er folkeregistermyndigheten som utsteder prøvingsattest, og den er gyldig i fire måneder fra utstedelse.  

Se også Skatteetatens Veien til ekteskapet - steg for steg. Her finner du også alle nødvendige skjemaer.

Gjennomføring av vigselen
Før vigsel foretas, skal vigsleren motta prøvingsattesten som viser at ekteskapsvilkårene er prøvet. To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer. 

Etter vigselen
Brudeparet vil få tilsendt midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten. 

Om du skal endre navn som resultat av vigselen, må du ordne dette selv. Søknad finnes på Skatteetaten sine nettsider. Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, må du sørge for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problem ved innsjekking.

Økonomi
Tilbudet er gratis så lenge du vil gifte deg i lokalet kommunen tilbyr, og det må være innen vår åpningstid.
- Kommunen tilbyr kommunestyresalen til seremonien.
- Dersom du ønsker andre ting som musikk, diktlesning, pynting e.l., må du ordne og betale dette selv.

Se også disse linkene
Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr. 47
Forskrift om kommunale vigsler av 18. september 2017 nr. 1421
Forskrift om registrering og melding av vigsel av 20. november 1992 nr. 854
Forskrift om endring i forskrift om registrering og melding av vigsel av 18. september 2017 nr. 1422

VigselsromBardu

Bardu kommunes vigselsrom. Den flotte benken er laget av vår egen bedrift Bapro.