Årets tema – livets overgangsfaser – setter noe av livets mest vanlige og vanskelig tema på dagsorden: nemlig at livet bringer med seg opp- og nedturer. Overgangsfaser er en naturlig del av livet og de fører til vekst og endring, men kan også by på usikkerhet og smerte. 
I Bardu markeres verdensdagen med arrangementer over en hel uke.  Dette er et samarbeid mellom Psykiatritjenesten i kommunen, Mental Helse Bardu, Bardu pensjonist forening, Sørdalen bygdekvinnelag og Viken senter.
 
Torsdag 1. oktober - FNs eldredag
En fest for bygdas eldre.  Markeringen finner sted på Ala grendehus kl. 19.00.  Det blir en hyggelig kveld med musikk, sang og dans, foredrag, middag m.m.  Arrangementet og bevertningen er gratis for alle, men man må melde seg på. Det settes opp buss, som går fra drosjeholdeplassen (tidligere Innlandet Nærradio). 
 
Påmelding/informasjon: Servicekontoret 77 18 52 00. 
Kontaktpersoner: Kjell Hovde 907 91 989 eller Oddmund Soleng 482 87 882
 
Husk påmelding innen 25. september til arrarngement og buss.
 
Tirsdag 6. oktober - Ungdomsseminar - "Livet e ei reise"
Ett ungdomsseminar der hele Bardu ungdomsskole er invitert til Viken senter.  Francois Elsafadi fra New Page er foreleser. 
New Page har en stor kontaktflate mot ungdom i det norske samfunnet, og har gjennom flere år opparbeidet mye kunnskap om ungdom og oppvekst. De samarbeider aktivt med foreldre, barnevern, skoler, politi og idrettslag for å gi ungdom trygge og gode oppvekstvilkår.  Noen av temaene under seminaret er; vennskap, selvfølelse og det å være utenfor.
 
Kontaktperson: Ellen Spets 77 18 99 00
 
 
Torsdag 8. oktober - Gjestebud "Mestring i livets overgangsfaser"
En hyggelig sammenkomst som er åpen for alle.  Arrangementet vil være på Menighetshuset kl. 18.00 - 21.00.  Det vil bli musikk, sang, foredrag og diktlesning.  Enkel bevertning.  Gratis inngang.
 
Kontaktperson: Vibeke Myrvang 950 86 087
 
Alle ønskes hjertelig velkommen.