De fleste veilysene betales ut fra beregnet strømforbruk. Beregningen er effekten på lampene ganger 10 timer pr dag over året.

Målsetningen vår er å få anleggene over fra beregnet forbruk til målt forbruk.

De nye veilysene som vi monterer har bedre lysutbytte enn de gamle. Nå monterer vi 70 W metallionlamper der vi før brukte 125 W kvikksølvdamplamper. De nye lampene gir bedre lys og mindre strømforbruk. Vi skifter også ut gamle anlegg etter hvert.