Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Altevatn_oversiktskart_10 delområder_ingress

Varsel om oppstart av detaljregulering, og forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn – hyttefelt I, II og III ved Altevatn

Statskog SF har i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12–8 og 12–9 varslet oppstart av følgende: 1. Detaljregulering etter pbl. § 12–3 2. Offentlig ettersyn av planprogram etter pbl. § 4–1 Eventuelle innspill og faktiske opplysninger av betydning for planarbeidet og planprogrammet må være skriftlig og bes sendt innen 16. mai 2013 til: Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos eller e-post: post@statskog.no.

Vedlegg

Tips en venn Skriv ut
Publisert | Oppdatert 26. juni 2013