De som ikke har fast avtale om tømming eller ønsker endring, gi beskjed på epost til postmottak@bardu.kommune.no eller ta kontakt med Bardu kommune, tlf 77185200, innen 6. juni slik at  tømmebilen får tømt på sin ordinære runde.

For tømming på den ordinære tømmerunden er prisen kr 1.830,62 medregnet merverdiavgift.

Dersom det blir nødvendig å tømme septiktanken utenfor den ordinære runden, vil entreprenøren belaste med ekstra utgifter i den forbindelse.