Følgende retningslinjer skal følges ved søknad om engasjement:

1. Bardu kommune har innført internettbasert søkesystem gjennom Jobbnorge.no, også for søknader på sommerjobber, og søknad m/CV skal registreres elektronisk via link på denne siden (søk på stillingen).

2. Som sommervikarer i kommunal tjeneste kan bare inntas ungdom med avsluttet ungdomsskole.

3. Der hvor arbeidsoppgavene krever spesielle kvalifikasjoner (førerkort, andre godkjenninger) skal valg av person skje blant de som har slike kvalifikasjoner.

4. Ingen søker kan engasjeres til sommerjobb/sesongjobb i mer enn 3 somre/sesonger.

Søknadsfrist er 6. mai.