norges vel 400px
Fra venstre: varaordfører Liv Marit Bobakk, Elsa Kollen, Bodil Haugli og rådmann Hege Walør Fagertun (Evald Granberg var ikke til stede da bildet ble tatt). Foto: Frank P. Strømseth

Norges vels medalje

Kriteriene for tildeling av medaljen for lang og tro tjeneste:
Arbeidstakeren må ha vært i tjeneste hos samme arbeidsgiver i minst 30 år og arbeidstakerens tjenesteforhold må hele tiden ha vært uklanderlig.

Bodil Haugli Lønn og personal (pensjonert)
Elsa B Kollen Avdeling service (pensjonert)
Evald Granberg Avdeling kommunalteknikk (pensjonert)

 

gullklokker 400px
Bak fra venstre: varaordfører Liv Marit Bobakk, Britt Langnes, Liv R Kjeldberg. Foran fra venstre: Anne Fossmo, Siri Sneve og rådmann Hege Walør Fagertun. Foto Frank P. Strømseth

Bardu kommunes gullklokke

Ansatte som fikk gullklokka etter 25 års tjeneste i Bardu kommune

Siri Sneve Setermoen skole
Anne Fossmo Fageråsen barnehage
Britt Langnes Fageråsen barnehage
Liv R Kjleberg Seterveien barnehage

 

alle samlet 400px
Alle jubilantene sammen med rådmann Hege Walør Fagertun og varaordfører Liv Marit Bobakk. Foto Frank P. Strømseth
gro 400px
Rammen rundt arrangementet ble skapt av Gro Bjerregård med nydelig musikk. Foto Frank P. Strømseth