Rikke er medlem av Ungdommmens fylkesting og bidrar til at andre fra Bardu ungdomsråd deltar på fylkessamlinger for ungdomsråd.

Rikke er også leder i klubbrådet i ungdomsklubben "Smash" og sitter i elevrådet på Sjøvegan videregående skole. På toppen av alt dette, er Rikke engasjert i Senterpartiets Ungdom (SPU).

Rikke har spilt håndball og drevet litt med alpint. I dag er hun medlem av Salangsdalen Jeger & Fisk og går på jakt.

Rikke er en engasjert person som tar utfordringer på strak arm og som ikke er redd for å påta seg ansvar. Slik er hun et forbilde for andre ungdommer i Bardu. Hun fortjener så absolutt en påskjønnelse for sitt store engasjement.