2,6 millioner nordmenn ønsker å påby refleks i mørket. Det kommer fram i en fersk spørreundersøkelse utført av Synovate, på oppdrag fra Trygg Trafikk.

I fjor viste en landsomfattende telling at kun 24 prosent av voksne fotgjengere bruker refleks i mørket. I femårsperioden 2006-2010 døde 136 fotgjengere på norske veier.

Ikke akseptabelt
Nå mener Trygg Trafikk og folk flest at tiden er inne for et påbud.

- Rundt 1000 fotgjengere blir skadet i trafikken hvert år. Bare 5 prosent av dem brukte refleks. Tenk deg en stor arbeidsplass med lignende skadetall der bare noen få brukte sikkerhetsutstyr. Det ville aldri blitt akseptert av samfunnet, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Undersøkelsen viser at det er unge voksne i alderen 18-29 år som er mest skeptiske til et påbud. Men selv i denne gruppen sier hele 63 prosent ja. I alderen 40-59 år er 83 prosent for en lovendring.

Her finner du tallene fordelt på alder, landsdel, utdanningsnivå og barn i husstanden

Effektiv lovendring
Sandberg mener at dette bør få konsekvenser.

- Problemet er ikke at folk mangler refleks eller er negative til å bruke det. Problemet er at folk glemmer det. Refleksene blir liggende i skap og skuffer hjemme når folk går ut i trafikken, sier Sandberg.

Hun tror et påbud ville fått langt flere til å huske refleksen, og gjort dem oppmerksomme på hvor farlig det kan være når bilistene ikke ser dem i mørket.

- Det er nok noen som mener at et slikt påbud umulig kan håndheves av politiet, og derfor er lite nyttig. Da vil jeg minne om påbudet om refleksvest i bil. Det ble dømt nord og ned av flere. Men se hvilken effekt det fikk! Nå kjører de aller fleste rundt med refleksvest tilgjengelig i bilen, sier Sandberg.

Refleksdagen
I dag, torsdag 20. oktober, er den nasjonale refleksdagen. Dette markeres med arrangementer over hele landet hvor målet er å øke bruken av refleks, og dermed redusere fotgjengerulykkene.

I den anledning har samtidskunstneren Pushwagner designet to reflekser, som han har store forhåpninger til.

- Jeg vil at hele Norges befolkning, fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord, skal gå med mine reflekser, sier Pushwagner.

Se Pushwagner og årets refleksdagsreflekser her

Fakta om refleks:
•    I perioden 2006-2010 omkom 136 fotgjengere i trafikken.
•    Av disse var 19 personer under 25 år. De aller fleste var voksne og eldre.
•    35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket.
•    Med fjernlys kan bilføreren se deg på 400 meters avstand hvis du bruker refleks.
•    Når bilen bruker nærlys er du synlig på 140 meters hold med refleks.
•    Uten refleks er du synlig først på 25 meters hold. Det tilsvarer cirka ett sekund hvis bilen kjører i 80 km/t.
•    Med refleks reduseres risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent.

(Kilde: Transportøkonomisk institutt, Statistisk sentralbyrå, Trygg Trafikk)

Huskeregler om refleksbruk:
•    Heng refleksen i knehøyde. Da mottar den mest mulig lys fra billyktene.
•    Velg helst reflekser som beveger seg når du bruker dem, de synes best.
•    Legg reflekser i lommene på alt yttertøy. Da glemmer du dem ikke!
•    Du får kjøpt reflekser i de fleste sportsbutikker, på apotek eller i bokhandelen.

Kontaktpersoner:
Direktør Kari Sandberg tlf. 22 40 40 40, mobil 952 21 074
Kommunikasjonssjef Kristin Øyen tlf. 22 40 40 40, mobil 95 88 75 88