Vi ber om at vegetasjon fjernes og at det blir ryddet rundt kummene. Adkomsten til kummene må også være ryddet og merket. Dersom kummene ikke er gjort klar for tømming påløper ekstra omkostninger.

De som ikke har fast avtale om tømming eller ønsker endring, gi beskjed på E-post til postmottak@bardu.kommune.no eller ta kontakt med Bardu kommune, tlf 77185200, innen 15. august slik at tømmebilen får tømt på sin ordinære runde.

For tømming på den ordinære tømmerunden er prisen kr 1.830,62 medregnet merverdiavgift. Dersom det blir nødvendig å tømme septiktanken utenfor den ordinære runden, vil entreprenøren belaste med ekstra utgifter i den forbindelse.