Bardu kommune har også en vakttelefon for vann avløp og  vei. Det er vanskelig å snakke i telefonen samtidig som man jobber i is og vann, og enda vanskeligere å notere de opplysningene som man får. Derfor ønsker vi at henvendelsene i størst mulig grad rettes til serviceavdelingen i kontortiden.

Vi prøver å redusere bruken av overtid for å ta vare på våre ansatte og fordi det meste er enklere å gjøre på lyse dagen i stedet for på mørke natta. De som tar imot beskjeder på vakttelefonen vil vurdere om ting kan vente til neste dag.

På den annen side er det viktig at vi får rask bekjed for eksempel når det er vannledningsbrudd og når bekker tar nye løp og graver i veiene, slik at vi kan rykke ut raskt og begrense skadene.

Nummeret til vakttelefonen er 95756962