Ordningen skal stimulere til utvikling av et variert kulturliv med høy kvalitet i hele fylket, og det kan søkes om tilskudd til et bredt spekter av tiltak innenfor kulturområdet. Innenfor ordningen kan det også ytes tilskudd til arrangementer og mesterskap av regional eller nasjonal betydning.

Tiltakene må avvikles i løpet av 2012. Søknadsfrist: 1. juni 2012. Retningslinjer og søknadsskjema finner du på tromsfylke.no. Søknad sendes til postmottak@tromsfylke.no eller Troms fylkeskommune, postboks 6600, 9296 Tromsø.