Søkere om tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag/ organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (NBF), Det Frivillige Skyttervesen (DFS), velforeninger, aksjeselskap/allmenaksjeselskap, stiftelser eller andre sammenslutninger.

Årets søknader skal fremmes på et eget elektronisk søknadsskjema som finnes på følgende nettadresse: www.idrettsanlegg.no

NB! Alle søknadene skal fremmes elektronisk. Søkere bes kontakte Bardu kommune for ytterligere opplysninger. Ved fornyet søknad benyttes også elektronisk søknadsskjema.

For nærmere informasjon, råd og veiledning om spillemiddelordningen kontakt Bardu kommune, v/Ole Kroken tlf 99362977 eller e-post ole.kroken@bardu.kommune.no eller Troms fylkeskommune eller se www.tromsfylke.no eller www.dep.no/kkd/norsk/idrett

Infomøter
Troms fylkeskommune i samarbeid med Troms idrettskrets vil i tidsperioden mandag 12. - fredag 23.september 2011 arrangere informasjonsmøter om spillemiddelordningen. For nærmere info. se fylkeskommunens, kommunenes eller idrettskretsens hjemmesider.
Se også idrettskretsens hjemmeside: www.idrett.no/troms