Kurset blir arrangert på følgende tidspunkt/sted:
Torsdag 18. februar kl 1000 - 1730, Tromsø
Torsdag 11. mars kl 1000 - 1730, Harstad
Torsdag 22. april kl 1000 - 1730, Skibotn
Tirsdag 7. september kl 1000 - 1730, Setermoen
Torsdag 14. oktober kl 0900 - 1630, Finnsnes
Torsdag 11. november kl 1000 - 1730, Tromsø

 
EtablererSkolen i Troms
I 2010 tilbyr vi 2 etablererskoler - en med samlinger på kveldstid i Tromsø og en med samlinger på dagtid på ulike steder i fylket.
- Passer for de som er i utviklingsfasen
- EtablererSkolen i Troms er et kompetansetilbud til de som planlegger å etablere egen bedrift, og som har behov for en "totalpakke" med opplæring og veiledning
- På EtablererSkolen i Troms får de:
- Innføring i aktuelle temaer knyttet til bedriftsetablering 
- Knyttet kontakt med andre i samme situasjon 
- Veiledning i arbeidet med egen forretningsplan
- EtablererSkolen i Troms består av: 
- Individuell samtale - 1 time per prosjekt 
- Undervisning, gruppearbeid og gruppeveiledning på 12 fagsamlinger på kveldstid eller 3 fagsamlinger  på dagtid (x 2 dager) - tilsammen 42 timer
- Individuell veiledning - inntil 15 timer (per prosjekt)
- Deltageravgifter er kr 5 000 per person
- Søknadsfrist: Fredag 19. februar/3. september
 
Tidsplan EtablererSkolen i Troms 1-2010
- Søknadsfrist: Fredag 19. februar
- Gjennomføring av individuelle samtaler: 22. februar - 5. mars
- Opptak til fagsamlinger: Uke 10
- Fagsamling 1 og 2: Tirsdag 13. og onsdag 14. april
- Fagsamling 3 og 4: Tirsdag 4. og onsdag 5. mai
- Fagsamling 5 og 6: Onsdag 26. og torsdag 27. mai
- Fagsamling 7 og 8: Tirsdag 8. og onsdag 9. juni
- Fagsamling 9 og 10: Onsdag 1. og torsdag 2. september
- Fagsamling 11 og 12: Tirsdag 14. og onsdag 15. september
- Frist for innlevering av forretningsplan: Fredag 22. oktober
Alle samlingene er på kveldstid i Tromsø.
 
Tidsplan EtablererSkolen i Troms 2-2010
- Søknadsfrist: Fredag 3. september
- Individuelle samtaler: 6.-17. september
- Opptak til fagsamlinger: Uke 38
- Fagsamling 1: Tirsdag 12. og onsdag 13. oktober, Bardufoss
- Fagsamling 2: Tirsdag 23. og onsdag 24. november, Tromsø
- Fagsamling 3: Tirsdag 18. og onsdag 19. januar 2011, Finnsnes
- Frist for innlevering av forretningsplan: Fredag 4. mars 2011
 
Temakurs
Vi har i 2008 og 2009 gitt tilbud om ulike temakurs. Til disse kursene har det vært få påmeldte og de fleste har vi dessverre måttet avlyse. Vi vil derfor ikke tilby slike temeakurs i 2010, men vi vurderer om vi skal prøve noen temakvelder/kortere kurs. Dette vil vi komme tilbake til.