Ved bestilling
Våre bestillere skal alltid oppgi et ressursnummer. Dersom det ikke oppgis, skal leverandør alltid etterspørre følgende:

• Ressursnummer – 6 siffer (eks. 122102)

Merking av faktura
Vi ber om at alle fakturaer i fremtiden inneholder henvisning til ressursnummer. Leverandøren henstilles til å finne passende felt på fakturaen som benyttes fast til denne merkingen. Leveringsadresse skal også oppgis på fakturaen. Ved mva skal beløpet alltid spesifiseres på fakturaen.

Ny fakturaadresse
Alle fakturaer som tidligere ble sendt ut direkte til våre virksomheter i Bardu kommune, skal heretter sendes til følgende fakturaadresse: Bardu kommune, fakturamottak, postboks 401, 9365 Bardu.

Vi henstiller også til å bruke binders i stede for å stifte fast vedlegg. Dersom det er spørsmål til dette, kan henvendelser rettes til Bardu kommune, økonomiavd., telefon 77185200.