De som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan fra 1. juli til 9. august avgi tidligstemme. Ønsker du å stemme så tidlig, må du ta kontakt med Bardu kommune, tlf 77 18 52 00 eller ved oppmøte for å få informasjon om når og hvor stemmegivning kan skje. Bardu kommune har ikke stemmegivning i alle valgkretser i denne perioden.

Slik fungerer ordningen:

  • Tidligstemme kan avgis i en hvilken som helst kommune fra 1. juli.
  • Du må ta kontakt med kommunen for å avtale tid for å stemme.
  • Tidlig i perioden kan det være at velgerne må bruke en stemmeseddel kun påført de registrerte partienes navn og uten kandidatnavn. Velgerne må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe de vil stemme på. Så snart de lokale stemmesedlene er klare, vil de bli brukt ved stemmegivningen. I enkelte kommuner er de lokale stemmesedlene klare allerede fra 1. juli.
  • Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme.