Helsestasjonen tilbyr influensavaksine til følgende risikogrupper:
• Personer som er 65 år eller eldre
• Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet
• Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
• Voksne og barn med sykdommer som gir dårlig immunforsvar
• Voksne og barn med diabetes (både type 1 og 2 )
• Voksne og barn med kronisk nyresvikt

Vi tilbyr også Pneumokokkvaksine til de som har alvorlige lungelidelser og er spesielt utsatt for lungebetennelse. Drøft gjerne med din fastlege om du bør ta en slik vaksine i tillegg til influensavaksinen. Denne vaksinen koster kr.200,-. Det er nok med 1 dose som varer ca.10 år.