Det innføres telerestriksjoner på følgende veier:
Veinavn Akseltrykk Fra - til
Bjørnsmoveien 4 t E6 - Bjørnsmo
Brandseggveien 4 t Rv87 - Solstrand
Bruhaugveien 4 t E6 - Bruhaug
Fjellstadveien 4 t Rv87 - Fjellstad skogsbilvei
Fossengveien 4 t E6 - veiende
Granbergveien 4 t E6 - Granberg
Høydenveien 4 t E6 - Høyden - E6
Spongaveien 4 t Steienveien - Østhagen
Steienveien 4 t Bardu deponi - Fosshaug bru
Storbekkveien 4 t E6 - Utheim - E6
Tuneveien 4 t E6 - Tune - E6
Åsenveien 4 t RV87 - Evjan
Østerdalsveien 4 t Altevannsveien - Straumsmo

Kontaktperson i Bardu kommune når det gjelder telerestriksjoner er Harald Fosslund tlf 48115405.