Henvendelser vedr, søknad om dispensasjon rettes til:
Statens vegvesen tlf. 75114884 eller veimeldingssentralen tlf. 175.

Det innføres telerestriksjoner på følgende veier;

Veinavn Akseltrykk Fra - til
Bjørnsmoveien 4 t E6 - Bjørnsmo
Brandseggveien 4 t Rv87 - Solstrand
Bruhaugveien 4 t E6 - Bruhaug
Fjellstadveien 4 t Rv87 - Fjellstad skogsbilveg
Fossengveien 4 t E6 - veiende
Granbergveien 4 t E6 - Granberg
Høydenveien 4 t E6 - Høyden - E6
Spongaveien 4 t Steienveien - Østhagen
Steienveien 4 t Bardu deponi - Fosshaug bru
Storbekkveien 4 t E6 - Utheim - E6
Tuneveien 4 t E6 - Tune - E6
Åsenveien 4 t Rv87 - Evjan
Østerdalsveien 4 t Altevannsveien - Straumsmo


Skilt vil bli satt opp på de aktuelle veiene etter behov. Kontaktsperson i Bardu kommune når det gjelder telerestriksjoner er Harald Fosslund tlf. 48115405.

Beskrivelse

Kommunen kan innføres aksellastrestriksjoner i teleløsningsperioden på sine kommunale veger.  Kommunen har imidlertid ikke myndiget til å unnta visse grupper/kjøretøy fra restriksjonene. Dette er det kun Statens Vegvesen som har.

 


Målgruppe

Landbruk, renovasjonskjøring, septiktankbiler, busser m.m. 


Kriterier/vilkår

Statens vegvesen opplyser at det kun vil bli gitt dispensasjoner på transport av dyrefór, melk, renovasjon, septiktankbiler og buss i rute. Det vil ikke bli gitt dispensasjoner på "ordinære" transporter. 

Beskrivelse

Kommunen kan innføres aksellastrestriksjoner i teleløsningsperioden på sine kommunale veger.  Kommunen har imidlertid ikke myndiget til å unnta visse grupper/kjøretøy fra restriksjonene. Dette er det kun Statens Vegvesen som har.

 


Målgruppe

Landbruk, renovasjonskjøring, septiktankbiler, busser m.m. 


Kriterier/vilkår

Statens vegvesen opplyser at det kun vil bli gitt dispensasjoner på transport av dyrefór, melk, renovasjon, septiktankbiler og buss i rute. Det vil ikke bli gitt dispensasjoner på "ordinære" transporter. 

Kommunen kan innføres aksellastrestriksjoner i teleløsningsperioden på sine kommunale veger.  Kommunen har imidlertid ikke myndiget til å unnta visse grupper/kjøretøy fra restriksjonene. Dette er det kun Statens Vegvesen som har.

Statens vegvesen opplyser at det kun vil bli gitt dispensasjoner på transport av dyrefór, melk, renovasjon, septiktankbiler og buss i rute. Det vil ikke bli gitt dispensasjoner på "ordinære" transporter.

Gjeldende lov og regelverk:

Vegtrafikkloven §7

Forskrift om bruk av kjøretøy