Sykefravær Bardu kommune 1. kvartal 2010
Legemeldt sykefravær for Bardu kommune er på 6,7 % 1. kvartal 2010. Utvikling av legemeldt sykefravær har vært slik fra 2005:

År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2005   7,90% 7.10% 8,40%
2006 9,20% 6,80% 7,70% 7,30%
2007 7,90% 8,40% 7,10% 7,40%
2008 8,00% 8,10% 7,10% 7,40%
2009 8,30% 7,00% 6,70% 7,50%
2010 6,70%      

Rådmannen mener at det sikkert er mange ulike årsaker til nedgang i sykefraværet, men følgende forhold kan nevnes; Det generelle arbeidsmarkedet i Norge (usikkerhet i det internasjonale finans og arbeidsmarked), Bardu kommune har satt mer fokus på sykefraværet, (mer fokus på og utvikle interne systemer, kompetanse og samarbeid med legene, NAV og våre pensjonsselskap), kvalitetskommuneprogrammet, og at det jobbes godt i de ulike avdelingene.

Rådmannen har stor tru på at videre systematisk jobbing og fortsatt fokus på det vi allerede har begynt på med; bl.a. med etablering av stillingsbank, etablering av ressurser/kompetanse, opplæring, enda tettere samarbeid med våre samarbeidspartnere, få mer gradert sykemelding og en enda mer tettere oppfølging av IA – avtalen, vil kunne medføre en ytterligere reduksjon av sykefraværet. Til tross for at sykefraværet er forholdsvis lavt innen kommunesektoren har vi 1837 tapte dagsverk.

Sykefraværet koster derfor mye for Bardu kommune. En ytterligere reduksjon av sykefraværet vil derfor kunne gi en betydelig økonomisk gevinst for Bardu kommune.