På Storslett vil vi få høre om prosessen fra ide til ferdig anlegg. Vi vil få informasjon om hvordan de har valgt å organisere seg i forhold til fyringsanlegg og tilgang på flis. Det vil også bli anledning til å se anlegget, og forhåpentligvis få et innblikk i litt rundt økonomien i satsinga.

Interesserte bes ta kontakt med skogbrukssjefen (tlf: 77 18 52 32 el. terje.storseth@bardu.kommune.no) slik at vi får en oversikt over antall. Det er i utgangspunktet tenkt en egenandel på 200,- (skogeierlaget sponser sine medlemmer).

Sjekk ut hjemmesida deres for mer informasjon: www.nordtroms-bio.no