Slik forhåndsstemmer du ved stortings- og sametingsvalget 2009

Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Dette medfører at du kan stemme her i Bardu selv om du er manntallført i en annen kommune. Husk at stemmen må rekke å nå frem til hjemkommunen din innen valgdagen. Du bør derfor være ute i god tid. Du kan forhåndsstemme helt fram til og med 11. september og i Bardu kan du forhåndsstemme ved servicekontoret og ved biblioteket på kommunehuset. Åpningstidene for forhåndstemmegivningen er kl 0900 til 1500 alle hverdager. I tillegg er biblioteket kveldsåpent hver tirsdag og torsdag til kl 1900.

Spesielt ved sametingvalget

På grunn av få manntallsførte i sametingsmanntallet vil det bare bli gjennomført forhåndstemmegivning ved sametingsvalget i Bardu.

Ambulerende forhåndsstemmegivning - stemme hjemme

Dersom du ikke kan komme til et valglokale for å forhåndsstemme på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i Bardu om å få stemme hjemme. Du må søke innen 24. august. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det valgfunksjonærer fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der.

Manntallet er lagt ut til ettersyn

Du må stå i manntallet for å kunne stemme ved høstens valg til Storting og Sameting. Valgmanntallet til stortings- og sametingsvalget er lagt ut til ettersyn på avdeling service på kommunehuset på Setermoen. Du kan undersøke om du står i manntallet i den kommunen du var registrert pr. 30. juni. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2009, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Bosted 30. juni avgjør hvor du kan stemme

På valgdagen må velgere stemme i den kommunen de er manntallsført, det vil si den kommunen de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni. Flytter du etter denne datoen, må du stemme i din gamle kommune. Reglene gjelder både stortings- og sametingsvalget. For å kunne stemme ved valget må man ha stemmerett og stå innført i manntallet. Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett ved valget. Det er folkeregisterets opplysninger pr. 30. juni som er grunnlaget for manntallet. Det er altså velgernes adresse denne datoen som avgjør hvilken kommune de har stemmerett i. Dersom en flyttemelding er kommet fram til folkeregisteret senest 30. juni, vil den nye adressen være gjeldende for innføring i manntallet. Kommer flyttemeldingen fram til folkeregisteret etter 30. juni, er det den gamle adressen som avgjør hvilken kommune velgeren har stemmerett i. Dersom en velger ikke har anledning til stemme i kommunen hun eller han er manntallsført i på valgdagen 14. september, kan vedkommende forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet.