På grunn av den sterke vinden vi har i dag må vi dessverre stenge deponiet vårt på Steiland. Beklager ulempene dette kan medføre.