Løype 1 Innset-Slåtmoberget og løype 2 (Altevatnet) stenger 5. mai som rekreasjonsløype, men fortsetter til 31. mai som isfiskeløype, dvs med formål nødvendig transport i forbindelse med isfiske.  Dette er i henhold til vedtatt forskrift for rekreasjonsløypene.

Løype 3 (Leinavatnet) stenger 5. mai, dvs 5 mai er siste åpningsdag.

Løype 4 (Sollia) stenger 25. april, dvs 25. april er siste åpningsdag.

Når det gjelder løype 2 Altevatnet er det viktig å merke seg følgende utover i mai måned: Pga reguleringa kan isforholdene gjøre det nødvendig å stenge løypa tidligere enn 31. mai. Når det gjelder løype 1 kan denne bli stengt tidligere ved for lite snø. Dette blir kunngjort på Bardu kommunes hjemmeside og facebookside. Tilsvarende for sidene til Bardu Motorferdselforening og Altevatn Hytte- og båteierforenng.