I Bardu kommune vil det bli ledige sommerjobber innenfor flere avdelinger; teknisk sektor, kultursektoren, pleie- og omsorg, vedlikehold, samt innen administrasjon og turistinformasjon.

Følgende retningslinjer skal følges ved søknad om engasjement:

1. Søknad om sommerjobb sendes Bardu kommune, postboks 401, 9365 BARDU innen 4. mai 2009. Søknadspapirer kan fåes ved henvendelse til Serviceavdelingen på Kommunehuset, ved Lønn og personal eller på Bardu kommunes hjemmeside.
2. Ungdom som søker sommerjobb hos andre arbeidsgivere enn Bardu kommune, må i tillegg også melde seg på Nav for utfylling av eget søknadsskjema der.
3. Som sommervikarer i kommunal tjeneste kan bare inntas ungdom med avsluttet ungdomsskole.
4. Hvor arbeidsoppgavene krever spesielle kvalifikasjoner (førerkort, andre godkjenninger) skal valg av person skje blant de som har slike kvalifikasjoner.
5. Ingen søker kan engasjeres til sommerjobb/sesongjobb i mer enn tre sommere/sesonger.