Følgende retningslinjer skal følges ved søknad om engasjement:
1. Bardu kommune har nå innført internettbasert søkesystem, også for søknader på sommerjobber, og søknad m/CV skal registreres elektronisk via denne link.
2. Som sommervikarer i kommunal tjeneste kan bare inntas ungdom med avsluttet ungdomsskole.
3. Der hvor arbeidsoppgavene krever spesielle kvalifikasjoner (førerkort, andre godkjenninger) skal valg av person skje blant de som har slike kvalifikasjoner.
4. Ingen søker kan engasjeres til sommerjobb/sesongjobb i mer enn 3 somre/sesonger.

Søknadsfrist: 12. april 2010.