Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Søknadsfrist for tilskudd til grøfting er 25. oktober 2013

Salangen kommune er tildelt kr 69.000 i tilskudd til grøfting/ drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Bardu kommune er tildelt kr 118.000 til tilskudd til grøfting/ drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Søknadsfrist for tilskudd til grøfting er 25. oktober 2013.

Vilkår:

  • Tilskudd etter denne forskriften kan gis til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal og som drenerer dette arealet
  • Søker må ha grøfteplan med kart, samt miljøplan trinn 2 eller tilsvarende miljøinformasjon der tiltaket og virkningen av tiltaket er beskrevet.
  • Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner.

Beregning av tilskudd:

  • Tilskudd til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 1000 kr per dekar
  • Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1000 kr per dekar.
  • Beregnet tilskudd under 3000 kroner per søknad utbetales ikke.

Søknadsskjema:

  • Søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning skal benyttes. Grøfteplan med kart samt miljøplan trinn 2 eller tilsvarende miljøinformasjon skal vedlegges.
  • Søknad om tilskudd skal sendes kommunen der arealet som skal dreneres ligger.
  • Innvilget tilskudd utbetales etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er gjennomført. Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra søknad ble innvilget.

Søknadsskjema ”Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord” finner du her.
​Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord finner du her.

Ta kontakt med Landbrukskontoret på kommunehuset i Bardu.

Tips en venn Skriv ut
Publisert | Oppdatert 09. oktober 2013