Felte dyr skal meldes og forevises for kontrollør innen en uke etter felling. Det skal forevises gyldig jaktkort for området dyret er felt. Ordinære jakttider skal følges.

For inneværende år, 2011, vil det for dyr dokumentert felt etter 15. juli bli utbetalt skuddpremie. Kontrollør vurderer dokumentasjon. Rapportskjema for skuddpremie finner du her.

Kontrollører : 
Østerdalen Utmarkslag: 
Per Ludvik Hanstad tlf 415 42 751
Per Magnus Strømsmo tlf 92811995

Bardu Grunneierlag:
Kristian Hanstad tlf 907 36 804
Jan Eiliv Hansen tlf 952 27 738
Jon Helge Heimdal tlf 900 59 277

Nedre Bardu Utmarkslag:
Torleif Sundheim tlf 908 40 445
Knut Bjørnsmo tlf 905 32 911

Salangsdalen grunneier og utmarkslag:
Tore Håkstad tlf 482 48 046