Disse sporingsenhetene/lammenodene har en stor verdi for oss, men de må spores opp med en peiler. Vi har peilere og vi kan utlove ei finnerlønn på kr 100 per stk. Så ta kontakt om noen har lyst å ta seg en tur ut i marka nå før snøen kommer. Det er to områder det er aktuelt å leite i, ett i Salangsdalen (mangler 15 stk) og ett i Østerdalen (mangler  20 stk).

Er du interessert, kontakt Ingeborg Nygaard, leder avd landbruk, tlf 950 89 091