Program:
- Fakta om skolen/barnehagen
- Uteskole og IKT
- Vise litt av aktivitetene som skjer på Fredly
- Enkel servering

Vil du vite mer? Alle er hjertelig velkommen!

Hilsen foreldrene i Samarbeidsrådet ved Fredly oppvekstsenter