Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak skal sosialtjenesten hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av og andre rusmidler. På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie. Ved avdeling NAV Sosial arbeider en sosialkonsulent med dette området og som kan kontaktes ved behov.