Forvaltningsstyrets hjemmeside er godkjent av styret og Direktoratet for naturforvaltning. Her skal det oppdateres fortløpende med informasjon om verneområdet, og nyheter om det som skjer.

Les mer på forvaltningsstyrets hjemmeside HER

Og på Direktoratet for naturforvaltnings hjemmeside HER