Følgende retningslinjer gjelder:
For all kjøring inn i nasjonalparken:
- søknadene behandles først av Fylkesmannen/Nasjonalparkstyret, så av Bardu kommune
- det kan gis dispensasjon for transport av utstyr til overnatting i forbindelse med isfiske 
- det kan kun gis dispensasjon til personer med legeerklæring
- det kan gis en dispensasjon pr søker pr sesong
- dispensasjonene gis til endepunkt for dispensasjonsløype over Bihppas (som før), endepunktet har egen kartreferanse som må følges
- det kan gis dispensasjon for transport av båt og utstyr til denne (som før)

For kjøring til grensen til nasjonalparken over Bihppas:
- disse søknadene behandles av Bardu kommune (som før)
- det kan gis dispensasjon for transport av utstyr til overnatting i forbindelse med isfiske
- det gis dispensasjon til personer med legeerklæring

De som ikke har dispensasjon med legeerklæring, må bruke ski fra nasjonalparkgrensen og ned til fiskeplass.  Det er satt opp skilt med informasjon om parkering.

Søknader sendes Bardu kommune og det søkes på samme skjema som før. Bardu kommune videresender søknadene til Fylkesmannen/Nasjonalparkstyret. Utfylt legeerklæring må følge med søknaden (eget skjema, som før). Utfylt legerklæring gir ikke automatisk innvilgelse av søknad, det vil være en individuell behandling av søknaden. Saksbehandlingstiden for søknader om kjøring inn i nasjonalparken kan bli noe lengre enn det man er vant til, man bør derfor være ute i god tid med søknaden.

Åpningstiden for løypa til Ærtebel er fra 15. mars til 1. mai.