Avfallskverner
Alle husholdningsabonnenter i Bardu får utdelt husholdningskvern ved å henvende seg til servicekontoret. Monteringen må den enkelte huseier sørge for.

Renovasjon for husholdninger
Restavfall hentes hver 14 dag. I noen områder hentes restavfall i sekkestativ hos den enkelte abonnent. De som får hentet sekker, må passe på at sekkene ikke blir for tunge. Sekken skal knytes for før renovasjonsbilen kommer. Vær spesielt oppmerksom på at varm aske, kjemikalier og farlige ting ikke skal leveres sammen med restavfallet. For levering på deponiet på Steilland så er åpningstidene om vinteren (1.11. - 1.5.) kl 1100 til 1400 på torsdager. Om sommeren (1.5. - 31.10) er åpningstiden kl 1100 til 1800 på torsdager.

Renovasjon for bedrifter
Hver gang bedrifter leverer sitt avfall, skal det være med et underskrevet papir der bedriften beskriver detaljert hva avfallet inneholder.

Årsavgifter renovasjon
Følgende avgiftssatser gjelder.