Nærmere opplysninger finnes i vedlagte planbeskrivelse og reguleringsplankart.

Bestemmelsene er endret i tråd med endringene i kartet.

Det kan også være nyttig å se gjeldende reguleringsplan.