Kursledere er Inger-Johanne Dybwad og Grethe Nicolaisen fra Habiliteringsenheten ved UNN, Harstad

Tid: Tirsdag 22. november fra kl.18.00 -20.30
Sted: Studiesenteret Finnsnes, Skolegata 4A i Hovbygget
 
Målgruppe: Pårørende til psykisk utviklingshemmede

Påmelding på mail til heidi.glotta.kristiansen@midt-troms.no
Frist for påmelding er onsdag 16. november, nettverket står for bevertning!

Velkommen!