Prosjektet "Det gode liv i nord" er et rekrutterings- og integreringsprosjekt for Midt-Troms-kommunene. Bakgrunnen er mangel på arbeidskraft og innbyggere i Midt-Troms samt utvandringsvilje, eventyrlyst og søken etter det gode liv hos mange mellomeuropeere. Initiativtakere og prosjektledere er Arne Ivar Hanssen, forfatter og frilansjournalist fra Dyrøy, og Ulrike Naumann, prosjektleder innen landbruksfag.

Samtidig som vi blir færre innbyggere, trenger vi kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer, ikke minst innenfor helsesektoren. Ved å hjelpe de som ønsker å bosette seg i Midt-Troms, samt aktivt rekruttere kvalifiserte arbeidstakere hvor det er behov, ønsker prosjektet å skape en vinn-vinn-situasjon. Vi lever det gode liv her i nord, selv om vi ikke alltid er klar over det selv. Vi fokuserer på Midt-Troms som det fantastiske bo- og arbeidsstedet som det faktisk er.
 
Vi har ikke bare en rik natur som tiltrekker seg innflyttere fra Mellom-Europa, men like mye en livskvalitet og en arbeidslivskvalitet som mange innflyttere ikke tar for gitt. Mange av dem som kommer hit fra en oppjaget tilværelse fra et storbyliv i utlandet, opplever en ny hverdag. Det blir tid til både arbeid, familie og fritidsaktiviteter, og for svært mange blir integreringen vellykket. Ofte er innflytterne med på å tilføre lokalsamfunnet ikke bare arbeidskraft, men også unik kompetanse når det gjelder språk og kultur.
 
Prosjektet skal være med på å gi ekstra starthjelp til de innflytterne som kommer til Midt-Troms. I prosjektperioden skal Arne Ivar Hanssen og Ulrike Naumann konsentrere seg om innvandrere fra Tyskland. Med sin unike erfaring og bakgrunn har prosjektlederne førstehåndskjennskap til de utfordringer som tyske innflyttere møter - samtidig som de kjenner godt til fraflytningsproblematikken i de nordnorske småkommunene.
 
Målet etter prosjektperioden er en god profilering av Midt-Troms som attraktivt bosted, samt etablering av en bosetningstjeneste for alle innflyttere i Midt-Troms-kommunene. I tillegg skal et tyvetalls inflyttere intervjues om sine erfaringer som innvandrere i Midt-Troms. Resultatene skal utgis i en tospråklig utgave som både vertskommuner, bedrifter og innflyttere skal ha nytte av.
 
Fakta om prosjektet:
Prosjektet eies av Midt-Troms regionråd, og er finansiert av Troms fylkeskommune og kommunene Dyrøy, Bardu, Målselv, Sørreisa, Lenvik og Tranøy. Prosjektperioden strekker seg fra november 2010 til sommeren 2013. Prosjektinformasjon vil publiseres på www.midt-troms.no. Kontorsted er Sørreisa kommunehus, og prosjektlederne vil ha kontortid tirsdager og torsdager kl. 09.00-15.00. Prosjektlederne vil til enhver tid kunne nås på mail og telefon:
Arne Ivar Hanssen: aivhanss@online.no; tlf. +47 95 22 56 50
Ulrike Naumann: ulrike.naumann@midt-troms.no, tlf. +47 91 86 56 10